LEGE Nr. 425 din 25 octombrie 2004
privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 991 din 28 octombrie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Se instituie ziua de 2 mai ca Zi Naţională a Tineretului.
ART. 2
Cu prilejul Zilei Naţionale a Tineretului se organizează activităţi sociale, culturale, artistice şi sportive şi se difuzează, prin mijloacele de informare în masă, materiale care vizează domeniile de interes ale tineretului.
ART. 3
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv unităţile şi serviciile publice din subordinea acestora, care au atribuţii în domeniul tineretului, educaţiei, culturii, sportului, cercetării, turismului, protecţiei mediului, sănătăţii şi finanţelor, precum şi structurile de şi pentru tineret acordă sprijin material, financiar şi organizatoric sărbătoririi Zilei Naţionale a Tineretului.
ART. 4
În perioada 26 aprilie – 2 mai, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor difuza, cu prioritate, emisiuni despre problematica tineretului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU