A N U N Ţ

Ministerul Tineretului şi Sportului-MTS organizează în perioada 15 mai – 07 iulie 2017, prin DJST Gorj, Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.
Perioade:
– depunerea proiectelor: 15 mai – 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Gorj din strada VICTORIEI, nr.132-134 sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Gorj, prin poștă, înregistrate după data de 06 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la secretariatul DJST Gorj după data de 06 iunie 2017, ora 16.00);
– etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 07 -12 iunie 2017;
– afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017;
– depunerea modificărilor și a completărilor: 13 iunie – 19 iunie 2017;
– reverificarea documentelor după modificări și completări: 20 iunie – 21 iunie 2017;
– afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017;
– etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 – 27 iunie 2017; afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017;
– depunerea contestaţiilor: 28 – 30 iunie 2017; analiza contestaţiilor: 03 – 05 iulie 2017;
– afişarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul MTS;
– afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 – la sediul DJST Gorj;
– perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie – 01 noiembrie 2017.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Gorj este de 33612,6 lei.

Prioritățile concursului: Cultură și educație nonformală; Sănătate, sport și recreere; Participare și voluntariat; Muncă și antreprenoriat. Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la incluziunea socială a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și de pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Gorj www.tineretgorj.ro .
Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.gorj@mts.ro