– Raport final cu rezultatele etapei de evaluare a conformitatii administrative CLP 2018

– Raport evaluare a eligibilitatii proiectului si a solicitantului – CLP 2018