Generalitati

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj este instituţia publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, înfiinţată conform ordinul 15/2012 şi HG nr. 776 /2010 şi  s-a format prin preluarea personalului, activităţii, patrimoniului şi a bugetului Direcţiilor pentru Sport Judeţene şi Direcţiilor pentru Tineret Judeţene existent în fiecare judeţ.

 

 

Principalele atribuţii ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj sunt :
• aplică Programul de Guvernare , strategia şi programele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, în domeniu, la nivel local;
• elaborează pe baza metodologiei, a programelor în domeniu şi a consultării cu instituţiile şi autorităţile locale, servicii publice deconcentrate, structuri de şi pentru tineret, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice cu atribuţii şi preocupări în domeniu, calendarul anual de acţiuni de tineret şi îl supun aprobării Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret;
• oferă informaţii şi consultaţii în domeniu;
• organizează baza de date şi elaborează analize, sinteze şi rapoarte în domeniu;
• organizează activităţi în centrele de agrement pentru tineret               (Săcelu si Baza Turistica Tg-Jiu) şi Centrul de Tineret din Tg-Jiu , structuri fără personalitate juridică aflate în subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj;
• utilizează centrele de agrement pentru tineret în scopul desfăşurării de activităţi recreative, turistice, sportive, de tabere pentru copii şi tineret;
• organizează tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţie nonformală pentru copii şi tineret;
Principiile de bază ale activităţii Direcţiei Judeţene pentru Tineret Gorj în domeniul tineretului:
• Deschidere : asigurarea unei informări şi a unei comunicări active pentru tineri, în limbajul lor, pentru ca ei să înţeleagă politicile       care-i afectează;
• Participare: asigurarea consultării tinerilor şi promovarea participării lor la deciziile de interes şi, în mod general, la viaţa comunităţii în care trăiesc;
• Eficacitate – valorificarea resurselor reprezentate de tineret pentru ca acesta să poată răspunde provocărilor societăţii, să poată contribui la reuşita diferitelor politici care-i privesc şi să poată construi Europa de mâine;
• Voluntariat: întărirea activităţii de voluntariat ca mijloc de participare şi dezvoltare personală a tinerilor.

Biroul Tineret oferă următoarele servicii :
• informarea şi consilierea tinerilor gratuit în diferite domenii de activitate – în  Centrul de Tineret Tg-Jiu;
• finanţarea structurilor asociative de tineret. Anual se organizează concursuri locale de proiecte de tineret, proiecte care să se încadreze în programele Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, măsurilor şi obiectivelor acestora. La concurs pot participa structurile asociative de tineret legal constituite, dupa Legea 26/2000.
• monitorizarea şi evaluarea proiectelor de tineret finanţate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj;
• organizarea de  acţiuni proprii de educaţie nonformala pentru tineri  (cursuri pe diverse teme de interes pentru tineri, dezbateri, seminarii, mese rotunde, acţiuni de voluntariat, schimburi internaţionale de tineret);
• acorda consultanţă tinerilor care vor să-şi înfiinteze o structura asociativă de tineret;
• facilitează accesul tinerilor la diverse activităţi cultural – educative, sportive şi de divertisment;
• promoveaza activitatea de tineret în mass media locala, pe sit-ul direcţiei, prin materiale informative ( broşuri, pliante, afişe);
Biroul de Turism  oferă urmatoarele servicii :
• organizează activităţi recreative, turistice, sportive, precum şi tabere pentru copii şi tineret  în centrele de agrement proprii (Săcelu), structuri fără personalitate juridică aflate în subordinea Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Gorj;
• organizează tabere tematice pentru copii şi tineret ;