Persoana responsabila pentru legea 544/2001:

Navolan Dana Mihaela, inspector, grad profesional superior

Modalitatea de contestare a deciziei:

Formulare pentru reclamație administrativă

Documente de interes public

Rapoartele de aplicare a legii 544/2001